Villkor och integritetspulicy

Inledningen

Hejsan kära fotograf och användare av LetaFotograf.se.
Visst brukar det kännas jobbigt med dom här juridiska texter och man är sugen på att bara kryssa i rutan för att gå vidare.
Men vi tycker ändå att ni faktiskt ska försöka ta er tiden att gå igenom våra allmänna villkor och integritetspulicy för att veta hur våra tjänster fungerar och hur vi hanterar och lagrar dina uppgifter. Vi vill att ni ska känna er säkra på att vi erbjuder sjysta tjänster utan mörka baksidor.
Så nu tar vi oss igenom detta tillsammans. Hämta en kopp kaffe så kör vi =)Dessa villkor är juridiskt bindande mellan dig som användare och Firma Mikael Torstensson EF org.nr 830615-0296 (nedan kallad Micit Productions). Villkoren benämns (”Villkor”), du som använder tjänsten för att ta emot offerter benämns som (”Kunden” eller ”Fotografen”), du som använder tjänsten för att skicka offertförfrågningar benämns som (”Användaren”).

Användande för att skicka offertförfrågan

 • Du som Användaren av tjänsten för att skicka offertförfrågningar ansvarar för att uppgifter som uppges i formuläret är korrekta.
 • Du som Användare utav tjänsten godkänner att inmatade uppgifter kommer att skickas till berörda fotografer som matchar inmatade uppgifter.
 • Användaren garanterar att angivet uppdrag existerar och att uppsåtet med skickad offertförfrågan är att hitta en fotograf som kan utföra yrkeskvalitativ fotografering.
 • Micit Productions tillåts inte att dela Användarens uppgifter till tredje part förutom till de berörda fotograferna som är mottagare utav offertförfrågan.
 • Micit Productions har rätten att kontrullera inmatade uppgifter.
 • Micit Productions raderar alla inmatade uppgifter 6 månader efter avslutat ärende.

Tjänsten för dig som Fotografen

 • Du som Fotografen ansvarar för att inmatade uppgifter är korrekta och aktuella.
 • Kunden får inte använda Användarens uppgifter som mottags i offertförfrågan i annat syfte än till det bifogade ärendet.
 • Fotografen får inte sälja eller på annat sätt sprida Kundens uppgifter vidare till annan part.
 • Du som Kunden garanterar att enbart erbjuda mottagna offertförfrågningar lagliga tjänster antingen genom bulagsform där fotografen är verksam eller genom så kallad egenanställning genom bulag så som Frilans Finans och liknande.
 • Du som Kunden ansvarar för att inmatade faktureringsuppgifter är korrekta.
 • Kunden godkänner att kontoformerna samtliga kontoformer (Basmedlem, Medlem plus och Premium medlem) förnyas med ett år i taget. Gör du ett aktivt val (genom att kryssa i rutan för "förnya automatiskt" vid kontoorder) att samma kontoform skall förnyas automatiskt görs detta löpande tills annan kontoform väljs. Ett E-postmeddelande informerar kunden 14 dagar innan kontoförnyelsen genomförs.
 • Om kunden inte gör ett aktivt val för automatisk förnyelse vid kontobeställning kommer automatiskt kontot att nedgraderas till Basmedlem vid kontoperiodens sista dag. Ett E-postmeddelande med information om kommande nedgradering skickas till kunden 14 dagar innan nedgraderingen genomförs.
 • Fotografen ansvarar för informationen i den tillhörande profilen och dess innehåll i form av bilder.
 • Uppladdat innehåll i form av bilder får inte vara avsiktligt att skada Micit Productions verksamhet. Inte heller får uppladdat innehåll innehålla pornografiskt innehåll eller annat som strider mot svensk lagstiftning
 • Micit Productions förbehåller sig rätten att redigera beskärning och storlek på uppladdade bilder som används i användarprofilen.
 • Fotografen får endast registrera sig för ett användarkonto.

Ansvarsbegränsning

Micit Productions ansvarar för webbsidans funktioner och dess information samt att nödvändiga åtgärder gjorts för att hålla tjänsterna säkra. Micit Productions ansvarar inte för fotografernas egna profiler och dess innehåll. Micit Productions ansvarar inte för eventuella skador i samband med intrångsförsök / hackingförsök.
Ingen ångerrätt gäller för beställda produkter då förmånerna utav beställningen levereras direkt.

Otillåtet användande av webbsidan och tjänsten

Du åtar dig genom att acceptera dessa allmänna villkor att:
 • Inte använda webbsidan i syfte att efterlika eller plagiera dess funktioner.
 • Inte kopiera del eller delar utav källkoden ifrån LetaFotograf.se och dess funktioner.
 • Inte utnyttja buggar eller brister på Webbsidan eller tjänster relaterade till denna.

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Micit Productions kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar säkerhetskopiering eller liknande åtgärder. Micit Productions kommer i möjligaste mån att informera Användaren och Kunden om sådana planerade avbrott.

Förändring av dessa villkor

Ibland kan Micit Productions komma att behöva göra ändringar eller tillägg i dessa Villkor. Du kommer att meddelas vid väsentliga ändringar av Avtalet. Vi kommer att avisera väsentliga ändringar i skälig tid innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att motsätta dig ändringarna om du inte samtycker till dem genom att inte godkänna villkoren. Om du inte godkänner villkoren innebär det dock att du inte kan använda våra tjänster. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter mottagen avisering om detta antas det att du godkänner ändringarna.

Övrigt

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
EU-kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstol till ditt förfogande. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du har alltid rätt att vända dig till svensk allmän domstol för tvistelösning.
Micit Productions har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.
Vid brott mot dessa villkor kommer din rätt att använda LetaFotograf.se samt dess tjänster omedelbart att spärras och ditt konto kommer inaktiveras temporärt eller permanent, detta utesluter dock inte att även andra rättsliga åtgärder till följd av avtalsbrott påbörjas.

 


Leta Fotograf är en tjänst som grundades Januari 2020 som en del utav Micit Productions. (org: 8306150296)

Är du vår nya yrkesfotograf?

Registrera dig gratis hos oss och gör dig synlig för våra besökare.